Begravningsceremonier – Valmöjligheter

En av de första viktiga besluten som behöver fattas är att välja rätt begravningsceremonin.

I Hässleholm finns flera olika begravningsceremonier att välja på för att hedra den avlidne på ett sätt som respekterar deras önskemål och tro.

Oavsett vilken typ av ceremoni ni väljer, ger vi er vårt stöd och expertis.

Den kyrkliga begravningsceremonin förblir den mest traditionella och vanliga typen av begravning i Sverige.

Kyrklig begravning

En borgerlig begravning ger de anhöriga friheten att skapa en personlig ceremoni som är fri från religiösa kopplingar.

Borgerlig begravning

För de som tillhör eller önskar hedra andra trossamfund finns möjligheter att skapa begravningsceremonier som är i enlighet med deras tro.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Ibland väljer de anhöriga att avstå från en traditionell begravningsceremoni och istället genomföra en direktkremation.

Begravning utan Ceremoni – Direktkremation