Begravning med urna Hässleholm – Akt med urna

Begravningar med urna blir allt mer populära.

Under en begravningsceremoni med urna har den avlidne blivit kremerad, och istället för en kista används en urna. Denna ceremoni kan genomföras enligt både Svenska Kyrkans ordning eller som en borgerlig begravning.

Urnan placeras vanligtvis på ett bord framme i kyrkan eller kapellet och kan, precis som en kista, dekoreras med blommor och personliga önskemål. Själva begravningsakten följer samma traditionella upplägg som en ceremoni med kista.

Trots att den avlidne kremeras innan ceremonin krävs en kista för transport till kremeringsplatsen.

Fördelen med en begravningsakt med urna är att den kan vara mer flexibel när det gäller plats och tidpunkt. Vid denna typ av begravning kan urnan gravsättas direkt i anslutning till ceremonin om en lämplig gravplats finns tillgänglig.

Begravning med urna Hässleholm är en vacker och meningsfull ceremoni som ger utrymme för personliga önskemål och minnesvärda stunder för de närvarande gästerna. Det är ett värdigt sätt att hedra den avlidne och skapa en minnesvärd avslutning.