Begravning utan Ceremoni – Direktkremation

Det finns ingen som säger att man måste ha en begravningsceremoni, det är endast själva gravsättningen av aska eller kista som är lagstadgad. 

Man kan välja att avstå från en begravningsceremoni. 

I dessa fall kremeras den avlidne och askan placeras eller strös oftast ut i en minneslund utan att någon finns närvarande.

En del familjer har kanske redan tagit ett avsked vid sjukbädden och anser att en ceremoni inte behövs. 

Ibland kanske det är den avlidne självs önskan. 

Väljer du en begravnings utan ceremoni så behöver du inte avstå från att samla de allra närmaste, kanske på ett café eller hemma.

Man kan ha ett avsked i sjukhuskapellet. Det finns många möjligheterna till ett fint avsked.