Juridiktjänst – Bouppteckning i Hässleholm

  • Bouppteckningens Syfte: En bouppteckning är ett formellt dokument som fastställer tillgångar, skulder och fördelningen av egendom i ett dödsbo. Den identifierar även dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare.

  • Tidsfristen: En bouppteckning måste genomföras inom tre månader från dödsdatum för att uppfylla lagens krav.

  • Professionell Hjälp: Att genomföra en bouppteckning kan vara komplicerat, och det är av stor vikt att följa korrekt procedur. Om du inte är bekant med den juridiska processen vänd dig till oss på Anderssons Begravningsbyrå i Hässleholm som har omfattande erfarenhet av att skapa och genomföra bouppteckningar.

  • Dödsboanmälan: För enklare situationer där tillgångarna endast täcker begravningskostnader och relaterade utgifter, kan du istället ansöka om en dödsboanmälan hos kommunen. Denna procedur administreras av kommunen och måste slutföras inom två månader från dödsfallet.

  • Fastigheter och Bouppteckning: Det är viktigt att notera att om dödsboet inkluderar fastigheter, krävs alltid en traditionell bouppteckning.

  • Kontakta Oss: Om du önskar mer information eller behöver hjälp med att genomföra en bouppteckning i Hässleholm, vänligen kontakta våra jurister på juridik@anderssonsbegravningsbyra.se.