Bouppteckning

En bouppteckning är ett rättsligt dokument som fastställer vilka tillgångar och skulder som finns i boet och vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. En bouppteckningsförättning skall hållas inom 3 månader från dödsdagen.

En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden. Har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man därför ta hjälp med detta. Vi på Anderssons Begravningsbyrå har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar.

Dödboanmälan

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och andra kostnader som hör samman med dödsfallet kan man istället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan och den skall göras inom två månader från dödsfallet.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste dock en bouppteckning alltid göras.