Deklaration

Vi har ett system med inkomstår och taxeringsår. Det betyder att det man tjänar ett år skall deklareras året efter, vilket även gäller dödsbon. Därför blir det alltid minst en deklaration som dödsboet skall ge in året efter dödsfallet.

Ibland inträffar det att dödsboet säljer t.ex. fastigheter, bostadsrätter och värdepapper först senare. Då skall ytterligare deklaration inges.

Kontakta vår förvaltningshandläggare Anne Ljung för mer information gällande deklaration av dödsboet.
anne@anderssonsbegravningsbyra.se