Sambo

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. Enligt sambolagen ska bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk anses vara gemensamt och därmed delas upp vid en eventuell separation eller dödsfall. Övriga tillgångar som t.ex. bil, båt, fritidshus och bankmedel berörs inte av dessa regler. När det gäller egendom samborna har sedan tidigare behåller var och en sina tillgångar och skulder.

Sambor kan upprätta ett avtal, så kallat samboavtal, med vilket man kan inskränka eller helt avtala bort sambolagen. Ett sådant samboavtal registreras inte hos någon myndighet.

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn.

Kontakta vår juridikavdelning för mer information för att få hjälp med att upprätta ett samboavtal.
juridik@anderssonsbegravningsbyra.se