När en medarbetare och kollega avlider

När en kollega går bort kan det vara svårt att veta hur man ska hantera situationen. Här är några enkla steg för att hjälpa chefer, kollegor och föreningar genom detta:

 1. Meddela dödsfallet:
  • Anhöriga vet oftast först om dödsfallet. En arbetskamrat som stod den avlidne nära kan meddela cheferna.
 2. Informera medarbetare:
  • Arbetsledningen bör informera alla medarbetare snabbt för att undvika rykten och ge korrekt information.
 3. Kontakt med anhöriga:
  • Arbetsledningen bör kontakta anhöriga så snart som möjligt för att visa deltagande och bekräfta att arbetsplatsen känner till dödsfallet.
 4. Anhöriginformation:
  • Erbjud anhöriga information om förmåner som försäkringar, efterlevandepension och bidrag till begravningskostnader.
 5. Minnesstund och tyst minut:
  • Hedra den avlidne med en tyst minut på arbetsplatsen eller en minnesstund.
 6. Begravningen:
  • Utse en representant från företaget för att arrangera kransar och buketter. Kontakta begravningsbyrån för råd och hjälp.
 7. Personaladministrativa uppgifter:
  • Meddela pensions- och livförsäkringsbolag.
  • Skicka försäkringshandlingar till anhöriga.
  • Beräkna slutlön och skicka till dödsboet.
  • Skriv ett personligt brev till anhöriga och håll dem informerade om processen.

Att följa dessa steg kan göra det lättare för både arbetsgivare och anhöriga att hantera den svåra tiden.