Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom enskilt ägd i ett äktenskap. Som exempel kan nämnas, då makar vill göra ärvd egendom till enskild egendom eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda. Vid en eventuell separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger enligt det upprättade äktenskapsförordet.

Märk väl att äktenskapsförord främst utgör ett skydd vid separationer, eftersom makar, i de flesta fall, även ärver varandras enskilda egendom i händelse av dödsfall. För det fall att makarna också vill ändra på arvsordningen, bör därför äktenskapsförordet kombineras med ett testamente i förekommande fall.

Äktenskapsförordet kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförordet skall registreras hos Äktenskapsregistret, som numera tillhör Skatteverket.

Ifall man vill ändra eller ta bort effekten av ett äktenskapsförord måste det ske på så sätt att makarna upprättar ett nytt äktenskapsförord.

Kontakta gärna vår juridikavdelning om ni vill ha hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord.