Inför mötet med begravningsbyrån

Innan du träffar oss på begravningsbyrån är det bra att förbereda dig. Begravningsbyrån kommer att ge skriftlig dokumentation över beställningen, inklusive prisuppgifter för att ge en tydlig uppfattning om begravningskostnaden. Även om alla detaljer kanske inte är klara och vissa ändringar kan ske, ger detta en grund för prissättningen. Den avlidnes tillgångar används för att täcka begravningskostnaderna. Tänk på att det kan finns någon försäkring relaterad till dödsfallet.

Efter en persons bortgång måste räkningar betalas personligen på ett bankkontor. Om den avlidne saknar egna medel kan du ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen för begravningskostnaderna. Kontakta kommunen för information om reglerna i din specifika kommun. De flesta begravningsbyråer kan assistera med kontakten, men det är de anhöriga som själva måste ansöka om bistånd.

Hässleholms Kommun – Ekonomiskt bistånd

Om du är osäker på tillgångarna och om de räcker för att täcka alla kostnader bör du avvakta med att betala räkningar tills du har information om betalningsordningen. Vid tvivel om tillgångarna är det också viktigt att be banken avsluta eventuella autogiron.

Planera begravningen – få ett kostnadsförslag