Juridiktjänst – Förvaltning och avveckling av dödsbo

När en person dör uppstår ett s.k. dödsbo som består av den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsboet är en juridisk person och existerar fram till dess att det upplöses genom arvskifte. Om det endast finns en arvinge görs inget arvskifte och dödsboet upphör då när tillgångarna överförts till den ensamme arvingen. Innan dess ska dödsboet förvaltas av arvingarna, som kan var make/maka, barn, sambo, syskon, testamentstagare m.fl. beoende på hur den avlidnes släktskapsförhållanden ser ut.

Att förvalta ett dödsbo innebär att man t.ex. tar hand om post, betalar räkningar, säger upp abonnemang m.m. Det kan vara både energi- och tidskrävande. Det innebär ofta kontakter med myndigheter, banker, hyresvärdar, auktionsfirmor, mäklare och städfirmor. I många fall löser man det inom familjen men ibland finns varken tid eller ork för detta och då kan man anlita oss på Anderssons Begravningsbyrå. När vi tar hand om förvaltningen tar vi även hand om arvskifte, deklarationer, bevakning av skatteinbetalningar och ev. lagfartsansökningar.

Kontakta vår förvaltningshandläggare Anne Ljung för mer information.
anne@anderssonsbegravningsbyra.se