Arvskifte

Om dödsboet består av mer än en dödsbodelägare ska ett arvskifte göras. Arvskiftet är ett avtal som reglerar hur arvet skall fördelas mellan arvtagarna. Skifteshandlingen ligger som grund för att t.ex. fördela pengar, fonder, aktier, överföra en fastighet eller bostadsrätt och dylikt genom arv. Arvskiftet ligger också till grund vid avslut av konton och avveckling av dödsboet. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. Endast genom testamente kan sambor ärva varandra.

Finns en efterlevande make/maka skall som regel en bodelning utföras först. Bodelning är en fördelning av tillgångar som finns i boet. Fördelningen påverkas bland annat av om det finns enskild enskild egendom, äktenskapsförord, tidigare gåvor och skyddsregler i lagen.

Då vi styrs av lagen om penningtvätt, är vi skyldiga att utföra kundkännedom och kundidentifiering för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kontakta vår juridikavdelning för mer information och för att få hjälp med att upprätta ett arvskifte.
juridik@anderssonsbegravningsbyra.