Arvskifte

Om dödsboet består av mer än en dödsbodelägare kan ett arvskifte göras. Arvskiftet är ett avtal som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Skifteshandlingen ligger som grund för att t.ex. fördela pengar, fonder, aktier, överföra en fastighet eller bostadsrätt och dylikt genom arv. 

Finns make eller sambo skall som regel en bodelning utföras först. Bodelning är en matematisk beräkning, tillkommen för att skydda en ekonomiskt svagare maka/make eller sambo. Observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. Endast genom testamente kan sambor ärva varandra.