Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordningkallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Svenska kyrkans ordning

Svenska kyrkans ordning följer kyrkohandboken och fastställs tillsammans med anhöriga och den präst som ska tjänstgöra vid begravningen. När anhöriga träffar prästen går man igenom den avlidnes person, delar minnen med prästen samt pratar om psalmer. Man bestämmer också tillsammans med prästen var de olika momenten ska ligga i programmet.

Exempel:

Orgel- eller pianostycke(ofta kallat ingångsmusik eller preludium)
Ev. solo (sång eller musikinstrument)
Officianten (prästen) hälsar och inleder gudstjänsten
Psalm
Griftetal (här pratar prästen ofta om den döde och delger sina reflektioner)
Överlåtelsen (under denna står församlingen upp)
Bibelläsning (här läser prästen upp några stycken ur bibeln)
Ev. psalm
Begravningsbön (prästen sjunger eller läser en bön)
Herrens bön (hela församlingen ber Fader vår eller Vår fader)
Psalm
Avskedstagande (om kistan ska kremeras går alla fram och tar farväl)
Ev. solo
Orgel– eller pianostycke (ofta kallat utgångsmusik eller postludium)
Vid jordbegravning tas avskedet ute vid graven och eventuellt sjunges en psalm.