Vad kostar en begravning i Hässleholm?

Att fastställa det exakta priset för en begravning är oftast svårt eftersom det varierar beroende på olika faktorer och val som de anhöriga måste göra.

År 2021 var genomsnittspriset för en begravning i hela landet 33 673 kr om man beaktar alla begravningar. Om ceremonin utesluts, kan kostnaden sjunka till ungefär 9 000 kr.

Kostnaden för en begravning med ceremoni inkluderar vanligtvis:

  • Nödvändiga transporter som att hämta den avlidne, transportera till bårhus. Det inkluderar också transporten av kistan eller urnan till ceremonin.
  • Kista eller urna.
  • Omhändertagande och kistläggning av den avlidne.
  • Dödsannonsen
  • Blommor så som kistdekoration eller annat arrangemang.
  • Närvaro av präst eller officiant samt en representant från begravningsbyrån under ceremonin.
  • Agendor/programblad
  • Eventuella avgifter till församlingen, som exempelvis hyra av församlingssalen.
  • En minnesstund med förtäring.
  • Begravningsbyråns avgifter.

Det finns kostnader som är svåra att påverka för de anhöriga, till exempel om den avlidne inte är folkbokförd i Sverige, om det krävs långa eller flera transporter, eller om begravningen äger rum på en annan ort än där den avlidne är folkbokförd.

Kostnader som de anhöriga kan påverka:

Kan vara dödsannonsen, valet av kista eller urna, blomsterdekorationer, om man önskar sång- eller musikinslag, antalet gäster och mat och dryck vid minnesstunden.

Dödsboets ekonomi :

Vid ett dödsfall uppstår olika kostnader, varav vissa hanteras av staten, kommunen och regionen, medan övriga kostnader åligger dödsboet. Det är viktigt att förstå att dödsboets ekonomi inte är densamma som de anhörigas ekonomi; det avser den ekonomi och de tillgångar som tillhör den avlidne.


Vad händer med kostnaden för en begravning om det inte finns några ekonomiska resurser tillgängliga för att täcka den?

Om det saknas tillgångar helt eller delvis i ett dödsbo, kan kommunen erbjuda ekonomiskt stöd för att arrangera en passande begravning. Exakta summor och definitionen av vad som utgör en passande begravning kan variera mellan olika kommuner.

Läs mer om ”När dödsboet saknar tillgångar

Planera begravning

https://www.anderssonsbegravningsbyra.se/ordna-begravning/planera-begravning/