Gåvobrev

Om man vill ge bort något i gåva kan man upprätta ett gåvobrev. Detta fungerar som ett bevis för gåvan och anger eventuella förbehåll med gåvan, t.ex. att den inte skall betraktas som förskott på arv eller att den skall vara mottagarens enskilda egendom.

Att ge gåvor är ibland inte alldeles enkelt.  I komplicerade fall bör du därför vända dig till en jurist. Här är de huvudregler som gäller:

Om du ger bort lös egendom kräv inga särskilda papper, annat än om mottagaren vill ha ett dokument för att kunna visa sin äganderätt eller att ett särskilt villkor skall gälla för gåvan.

För fast egendom – fastighet eller tomträtt – måste du skriva ett gåvobrev. I det skall finnas en tydlig beskrivning av gåvan, kommun och fastighetsbetecknig, dina och mottagarens personuppgifter, eventuella särskilda villkor och underskrifter av givare och mottagare. Namnteckningarna måste bevittnas. Är du gift måste din äkta hälft ge sitt samtycke.

Tänk på att det är arvskatten och gåvoskatten som är avskaffade. Om man är oförsiktig när man ger bort fast egendom, kan man fortfarande råka utlösa andra skatter såsom skatt på kapitalvinst och stämpelskatt.

Kontakta vår juridikavdelning för mer information och för att få hjälp med att upprätta ett gåvobrev.
juridik@anderssonsbegravningsbyra.se