Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. 

Vid ett dödfall bör man, så snart så snart man orkar det, ta kontakt med anhöriga och vänner och meddela vad som har hänt. 

Var inte rädd för att be om hjälp och stöd från någon som du kan prata med och dela sorgen med.

De flesta uppskattar att få förtroendet att bidra på något sätt.

Boka tid för möte hos begravningsbyrån. Vi finns här för dig, stöttar och guidar dig igenom sorgen.

Läs skriften ”Hur gör jag nu?”

Att tänka på vid dödsfall

Ett dödsfall kommer alltid överrumplande. Det är då inte lätt att tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas. 

Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt i din situation.

Myndigheter får automatiskt besked

Stat, kommun och landsting får automatiskt veta att en person avlidit, det ombesörjer den läkare som konstaterat dödsfallet genom att sända in uppgifter till Skatteverket. Detta skall läkaren göra första vardagen efter dödsfallet.

Ta ansvar för den avlidens bostad

Ordna så att någon ser till bostaden om den står tom. Tömma kylskåp, ta ut eventuella hushållssopor och tar hand om husdjur. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem. Informera grannarna till den döde. Det är viktigt att ni som anhöriga är överens om vem som ska göra detta. Om det råder osämja bör du se till att inte gå in i bostaden ensam. Ta med någon utomstående och ta inte med några saker från bostaden.

Post

Om bostaden är obebodd kan det vara lämpligt att eftersända posten till någon efterlevande. Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn en tid efter dödsfallet.

Föreningar

Att säga upp medlemskapet är ett skäl men ett annat är att föreningen kan vilja skicka blommor eller vara representerad vid begravningen. Det kan också finnas medlemskonto som ska återbetalas till dödsboet, eller en medlemsförsäkring som faller ut vid dödsfall.

Vi erbjuder er hjälp med att avsluta eller överlåta avtal, konton, abonnemang, medlemskap och sociala medier. Se mer information här: Avvecklingshjälpen >>

Försäkringar

Förutom egendoms- och kapitalförsäkringar finns ofta specialförsäkringar för t ex mobiltelefon, dator eller TV. Vissa försäkringar är inte längre aktuella – andra bör kanske föras över till ny försäkringstagare.
Det är också viktigt att bevaka eventuella försäkringsutfall eller premieåterbetalningar i samband med dödsfallet.
Om du är osäker på om det finns försäkringar som ger utdelning vid dödsfall så hjälper begravningsbyrån till att göra en försäkringsinventering.

Abonnemang och avtal

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande. Telefon, internet och tidningar är sådant som oftast kan sägas upp direkt. Hyreslägenheter har en månads uppsägningstid vid dödsfall.

Vi erbjuder er hjälp med att avsluta eller överlåta avtal, konton, abonnemang, medlemskap och sociala medier. Se mer information här: Avvecklingshjälpen >>

Banker, bankkort

Vänta med att säga upp bankkonton i den dödes namn, dessa ska avslutas först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela företag som ställt ut korten.

Sociala medier

Idag finns det inställningar i de flesta sociala medier och även i Googles tjänster som gör att efterlevande kan ta kontroll över innehållet vid dödsfall. Men många har naturligtvis inte fyllt i denna information. Begravningsbyrån kan då hjälpa dig att avsluta den avlidnes sociala medier om du så önskar. Fundera på om det finns bilder som eventuellt kan vara värdefullt att spara ner från sociala medier innan de stängs ner. Ett raderat konto går inte att återskapa!

Checklista:

 • Tömma kylskåp, slänga sopor
 • Vattna blommor
 • Ta hand om husdjur
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
 • Hämta personliga saker på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Lämna tillbaka handikapphjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om