Verser

Här visar vi några verser som kan användas i en annons. På begravningsbyrån har vi många versförslag att välja emellan, detta är endast ett mycket litet urval. Självklart går det att skriva egna dikter och få med dessa i annonsen.

Aftonklockan länge klämtat
Kvällens skymning fallit på
Lågan länge sakta flämtat
Nu till vila Du fått gå.
Allt är mitt, och allt
skall tagas från mig,
inom kort skall allting
tagas från mig.
Träden, molnen,
marken där jag går
Jag skall vandra
ensam utan spår.
Pär Lagerkvist
Det fanns för oss alla
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss
Du gjorde Ditt allt
Du deltog med oss
i vår glädje och smärta
Hav tack, lilla Mor,
hav tack för allt.
Vi ägde det största,
det bästa på jorden
Ett lyckligt hem
med Mor och Far
Nu är de borta, de kära
de vila i graven
Men minnet, det ljusa,
står kvar.
Mor har räckt ut handen
Far har fattat den
På den andra stranden
mötas de igen.
Nu viskar jag de orden
De vackraste jag vet
Du var mitt allt på jorden
Och min i evighet.
Du var så god,
Du var så glad
Du lämnar bara
vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss
alltid tänkt
Tack för våra lyckliga
år tillsammans.
En trött liten Mor
med silvergrått hår
och en panna som plöjts
av bekymmer och år
Med blick som var leende
solig och klar
Så lever Din bild
bland de Dina kvar.
Så vandrar våra kära
genom evighetens dörr
Och ingenting på jorden
kan riktigt bli som förr
Men tacksamhet skall följa
dem som stjärnorna i rymd
Visst unnar vi dem vila,
fast blick av tår är skymd
Tack för allt
käre Make och Far.
Det är något bortom bergen
bortom blommorna och sången
Det är något bakom stjärnor
bakom heta hjärtat mitt.
Dan Andersson
Det är vackrast
när det skymmer
All den kärlek
himlen rymmer
Ligger samlad i
ett dunkelt ljus
Över jorden,
över markens hus.
Allt är ömhet,
allt är smekt av händer
Herren själv utplånar
fjärran stränder
Allt är nära,
allt är långt ifrån
Allt är givet
människan som lån.
Allt är mitt och allt
skall tagas från mig
Träden, molnen,