Vinslövs kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Denna stenkyrka är från 1100-talets senare del och lite senare tillkom även ett brett torn i väst. Under 1400-talet välvdes kyrkan och tornets övre delar byggdes om 1759. 1772 tillkom en korsarm mot norr. 1872-1873 uppfördes ytterligare en korsarm åt söder denna gången, och 1917 ersatten den norra med en i samma stil. Kalkmålningarna i koret är från 1100-talets senare del. Altaret är från 1636 och predikstolen från 1643. Dopfunten är lika gammal som kyrkan.

Församlingshem: 100 m.
Själaringning: kl. 08.30
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 350

 

Minneslund:

Askgravplats:

 

Finns, se bild till vänster

Finns, bild saknas

Hemsida: Klicka här