Västerkyrkan Hässleholm

Tillbaka
Utomhus Inomhus

1966 byggdes denna kyrka av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det är en stadsdelskyrka och verksamheten bedrivs av EFS och Svenska Kyrkan och det är en av de första så kallade "samarbetskyrkorna" i Sverige. Arkitekten Ingvar Eknor från Örkelljunga står bakom ritningarna. Bakom altaret är tegelväggen smyckad med stor mosaik av konstnären Yngve Nilsson och symboliserar Skaparen, Frälsaren och den Helige Anden. Klockspelet står fristående på kyrkbacken.

Serveringslokal: En trappa upp i samma byggnad
Själaringning: kl. 12.00 (Hässleholms Stadskyrka)
Placering: anhöriga på mittsektionen
Antal platser: ca 150

Minneslund:
 

Askgravplats:

Finns på Hässleholms Östra begravningsplats

Finns på Hässleholms Östra och Norra (Stoby) begravningsplats

 

Hemsida: Hässleholms Församling