Stoby kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Denna stenkyrka grundades på 1100-talet. På 1400-talet välvdes den, men endast koret är bevarat. Lite senare förlängdes kyrkan något mot väster. 1836 byggdes en korsarm i norr och 1855 tillkom tornet. 1225 målades en del av de kalkmålningar som idag kan ses i kyrkan, de andra målades först på 1500-talet. Predikstolen är från 1592.

Församlingshemmet: 50 m
Själaringning: kl. 12.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 300

 

Minneslund:

Askgravlund (med namnbricka):

 

Finns intill kyrkan, se bild

Finns intill kyrkan vid minneslunden.

 

Hemsida: Klicka här