Stoby kapell

Tillbaka
Utomhus Inomhus

På Stoby kyrkogård som anlades 1900 byggdes 1931 ett gravkapell, som används vid mindre begravningar. Under Allhelgonhelgen firas även andakt där.

Församlingshemmet: 500 m
Själaringning: kl. 12.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 40

Minneslund:

Askgravlund:

 

Finnes vid Stoby kyrka

Finns vid Stoby kyrka

 

Hemsida: Klicka här