Perstorps kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Perstorps kyrka uppfördes under senare delen av 1100-talet med hjälp av munkar från Herrevads kloster och med tegel därifrån. Kyrkan är byggd i romansk stil (liksom Lunds domkyrka) med ett rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid. Om kyrkan fått sitt namn efter aposteln Paulus eller om kyrkan fått sitt namn efter ett ännu äldre ortsnamn är idag svårt att avgöra. Området runt kyrkan har sedan den byggdes varit begravningsplats.

Församlingshemmet: 50 m
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 120
Minneslund: Finns, se bild till vänster
Hemsida: Klicka här