Norra Sandby kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus

Norra Sandby kyrka byggdes på 1860-talet, då man rev den gamla medeltidskyrkan. Kyrkan är byggd i vitputad gråsten i en stil som efterbildar den romanska. Merparten av inredningen i den gamla kyrkan förstördes, men bevarat finns den medeltida stendopfunten med dopfat i mässing, malmljusstakarna på altaret från 1643, samt ett träkrucifix från 1400-talet.

Sockenstugan: 100 m
Själaringning: kl. 12.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 200
Askgravlund: Finns, bild saknas
Hemsida: Klicka här