Norra Rörums kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus

Norra Rörums kyrka är väldigt gammal, daterad till omkring 1200-talet. Den byggdes av gråsten och var byggd som en typisk romansk kyrka. Något torn har det nog aldrig funnits i kyrkan. Dopfuntens fat sägs komma från 1500-talet och dess botten framställer bebådelsen. Även krusifixet är från 1500-talet. På 1700-talet byggdes kyrkan ut och år 1771 tillkom gravkoret i nordost. 1782 stod det nya bygget färdigt.

Som kyrkan ser ut idag, har den gjort sedan man år 1952 blev klar med den senaste restaureringen av kyrkans interiör. Då påträffades även ett murat gravvalv under kyrkan och med hjälp av de mer eller mindre förmultnade kistorna som fanns där, har man kunnat datera gravvalvet till 1600-talet.

Församlingshemmet: 100 m
Själaringning: kl. 09.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 150
Minneslund: Bild saknas
Hemsida: Klicka här