Matteröds kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus

Matteröds kyrka är från 1200-talet, men den grundlades redan på 1100-talet. Det var invånarna i bygden som kom överens om var kyrkan skulle byggas och församlingen grundades. Kyrkan var betydligt mindre än vad den är idag, bara hälften så stor. Bl.a. fanns det inget torn. Först år 1804 breddade man ut kyrkan och gjorde den dubbelt så bred norrut. Tornet började byggas först år 1897 och då rev man vapenhuset och den gamla klockstapeln. Men man sparade den gamla kyrkklockan och satte in den i det nya tornet.

I början av 1930-talet tog man på sig att måla hela kyrkan grå invändigt. Tyvärr målades allt över, även den stjärnhimmel som fanns målat i sakrestians tak.

Församlingshemmet: Bredvid kyrkan
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 100

Minneslund:

Askgravlund (med namnbricka):

Bild saknas.

Bild saknas.

Hemsida: Klicka här