Hästveda kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Denna kyrka är väldigt utmärkande för de många kalkmålningarna. Kyrkan är från sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal. Då var det en romansk kyrka med ett brett västtorn. På 1400-talet slogs ett valv upp. Kalkmålningarna i kyrkan är från mitten av 1200-talet samt runt 1500-talet. I långhuset är det målningar som återger bibelns berättelser om skapelsen, syndafallet, Kristi återkomst och yttersta domen.

Framme i koret är det målningar om bebådelsen, födelsen i Betlehem och flykten till Egypten. På 1860-taler byggdes det till en utbyggnad från det västra tornet och då fick tornet sitt nuvarande utseende.

Under våren på 1940-talet bestämde församlingen att kyrkan skulle restaureras. Då var tak och väggar täckta av vita kalklager. En del av de målningar som kom fram när man tog bort dessa kalklager, visste man om sedan tidigare att de fanns, men en del visste man inte om.

Församlingshemmet: 50 m
Själaringning: kl. 09.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 150

Minneslund:

Askgravlund:

 

Finns, se bild till vänster

Finns, bild saknas

Hemsida: Klicka här