Häglinge kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

1877 byggdes denna kyrka med ett torn i öster och ett långhus av avsevärd längd. En stor den av kyrkans prydningar har "Provinsial-bildhuggaren" Johan Ullberg bidragit med, både altare, predikstol dopfunt. Rester av altaruppsatsen finns bevarade i kyrkan. Rullstolsvänlig. Kyrkan är under renovering.

Församlingshemmet: 20 m
Själaringning: kl. 09.30
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 350
Minneslund: Se bild till vänster
Hemsida: Finns ej