Gumlösa kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus

Denna kyrka är Sveriges äldst daterade tegelbyggnad. Den 26 oktober 1192 invigdes den av ärkebiskop Absalon. År 1612 och år 1904 blev kyrkan utsatt för brand. Redan på 1200-talet sägs kyrkklockorna blivit uppsatta i tornet. Efter det har den stora klockan varit i oavbruten tjänst fram till 1904 då den delvis smältes ner i branden. Den lilla klockan sprack vid dödsringningen efter Carl XIV Johan 1844 och fick därefter gjutas om. Efter branden 1904 blev helt nya klockor gjutna i Tyskland.
Ända sen 1804 är kyrkogården omgiven av en stenmur som i sin tur är omringad av kringstående almar.

Församlingshemmet: Vinslöv
Själaringning: kl. 08.30
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 110
   
Hemsida: Klicka här