Finja kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Förmodligen på 1130-talet tog ärkebiskopen i Lund ett initiativ till byggnationen av Finja kyrka. Den lejonprydda sydportalen och de vackra kalkmålningarna är några tecken på detta. Kyrkan är uppförd enligt det romanska mönstret.

1932 blev Finjas kyrka känt över landets gränser. Detta för att de romanska kalkmålningarna blottades. Målningarna är daterade till 1140 av professor Aron Borelius.

Församlingshemmet: 100 m
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 200
Minneslund: Finnes på gamla kyrkogården
Hemsida: Klicka här