Färlövs kyrka

Tillbaka
Utomhus

Färlövs kyrka är en mäktig gråstenskyrka med höga romerska tvillingtorn. Den är från 1100-talet, troligen en träkyrka och har korsarmar från 1776 och 1882. Enligt runstenen vid Norra Åsum kyrka var Esbiorn Muli kyrkans byggmästare, denne man skulle då även varit Färlövsmästaren. På västra sidan är dom två tvillingtornen som har kopplade ljudgluggar. Det finns en märklig dopfunt från 1840.

Kyrkan är också utsmyckad med en mängd olika träsniderier och olje-målningar på väv. Färlövs kyrka är en absidkyrka. Med det menas att den har en halvcirkelform där altaret en gång har varit beläget.

Kyrkans äldsta silverkalk finns nu i Växjö domkyrka. Den gjordes av smeden i Vä 1609. Den 6 Februari 1612 rövades den bort avsvenskarna, det var samtidigt som Färlövs by brändes och kyrkan plundrades.

Församlingshemmet: 50 m.
Själaringning: kl. 09.00
Placering: varierar beroende på antalet anhöriga
Antal platser: ca. 250
Minneslund: Finnes
Hemsida: Klicka här