Begravningsceremoni med urna – Akt med urna

Begravningsceremoni- eller akt med urna blir allt vanligare.

Ceremonin innebär att den avlidne har kremerats innan begravningsakten och att man har en urna istället för kista under begravningsceremonin. En akt med urna kan du ha både i Svenska Kyrkans ordning under en borgerlig begravningsakt.

Under en akt med urna ställs urnan på ett bord längst fram i kyrkan/kapellet och den kan, precis som en kista, dekoreras med blommor och med personliga önskemål. Begravningsakten går till på samma vis som en ceremoni kring en kista.

Även om man väljer att kremera den avlidne innan begravningsceremonin måste en kista köpas då för kroppen under en kremering.

Valet av Akt med urna kan ibland göra att det bli mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. En möjlighet vid akt med urna är att ha gravsättningen av urnan direkt i anslutning till begravningsceremonin om en gravplats finns. 

Då bärs urnan ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas.