Vittsjö kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

I slutet av 1100-talet uppfördes de äldsta delarna av denna kyrka. Kryssvalvet kom till under 1400-talet och nykyrkan kom 1772. 1828 byggdes torndelen och den så klallade "lillklockan" monterades. "Stor-klockan" fick kyrkan genom en donation 1922. Kyrkorgeln är från 1911 men renoverades 1976. 1937 genomgick kyrkan en större renovering.

Församlingshem: 50 m
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på höger sida
Antal platser: ca 300

 

Minneslund:

Askgravlund (med namnbricka):

 

Finns, se bild till vänster

Finns, bild saknas