Vankiva kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Stenkyrkan i Vankiva är troligen från 1100-talets senare del och under senmedeltiden tillkom ett kraftigt torn. När kyrkan byggdes om 1838 byggdes en korsarm åt norr och det dåtida koret blev en sakristia. Krucifixet och dopfunten sägs vara från 1200-talet och predikstolen från 1590-talet.

Församlingshem: 50 m
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 200
Minneslund: Finns, se bild till vänster
Hemsida: Klicka här