Västra Torups kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Kyrkan började byggas redan på 1100-talet och på 1800-talet förändrades kyrkan radikalt. I början på 1900-talet erhöll kyrkan det utseende som den har idag. Vid invändiga restaureringsarbeten i mitten på 1960-talet framkom att kyrkan under flera lager kalk dolde fina målningar, men av dem återstår bara fragmentariska delar. 1968 gjordes omfattande ombyggnad av kyrkoorgeln.

Församlingshemmet: 100 m
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 150
Minneslund: Finns, se bild
Hemsida: Klicka här