Röke kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus

Vid slutet av 1100-talet uppfördes en kyrkobyggnad i sten som troligen föregicks av en träkyrka. Under 1800-talet genomgick kyrkan flera om- och tillbyggnader. Vid slutetav 1800-talet fanns det planer på en omfattande ombyggnad med bland annat ett nytt kyrkotorn. I maj 1904 fattade kyrkorådet istället beslutet att riva kyrkan och bygga en ny. Våren 1905 revs kyrkan och detta blev den sista medeltida kyrkan i Skåne som revs.

En ny kyrka byggdes i gotisk stil. 1906 invigdes Röke nya kyrka. Den är byggd av putsad gråsten och ha ett smalt och spetsigt torn. 1969 målades kyrkan vit från att tidigare varit gul. 2004 fick kyrkan och tornet nya tak. Då målades kyrkan även om.

Församlingshemmet: 100 m
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 300

Minneslund:

Askgravlund:

Bild saknas

Bild saknas

 

Hemsida: Klicka här