Osby kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Kyrkan har legat på samma plats sedan medeltiden. I den starkt växande församlingen blev kyrkan på 1700-talet för trång. Då byggdes två korsarmar ut åt norr och söder, men det blev ändå inte utrymme nog. I början av 1800-talet beslöts att hela långhuset skulle rivas och byggas om, dubbelt så långt och brett, vilket skedde 1834.

Församlingshemmet: 200 m
Själaringning: kl. 09.00
Placering: anhöriga på höger sida
Antal platser: ca 700

Minneslund:

Askgravlund:

Askgravplats:
 

Se bild till vänster

Bild saknas

Bild saknas

Hemsida: Klicka här