Norra Mellby kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

På 1100-talet byggdes denna kyrka. Målningarna inne i kyrkan med motiv som livshjul är från 1400-talet. Kyrkan är uppbyggd av två skepp som går parallellt i samma riktning genom kyrkan med pelare i mitten. Klockhuset är från 1400-talet.

   
Själaringning: kl. 09.30
Placering: anhöriga på höger sida
Antal platser: ca 200

 

Minneslund:

Askgravlund:

Askgravplats:

 

Se bild till vänster

Bild saknas

Bild saknas
 

Hemsida: Klicka här