Norra Åkarps kyrka - Bjärnum

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Kyrkan är byggd på 1880-talet och invigdes 1883 i juli månad. Ritningarna till kyrkan är gjorda av professor J.A. Haverman. Dopfunten från 1955 är av ek, och Henry Olcén är bildhuggaren. Dopskålen är från 1756 och är av silver. Peter Gadd från Kristianstad står bakom denna produktion. Den medeltida gamla kyrkan i Norra Åkarp uppkom troligen runt 1200-talet men den revs när den nya byggdes. Men en del av de gamla inventarierna finns kvar. Bl.a. offerkistan, fattigstocken m.m. och finns bevarade på Bjärnums museum. Idag står ett träkors, rest av församlingen 1982, på den plats där den gamla kyrkan en gång stod.

Församlingshemmet: 1 km
Själaringning: kl. 10.00
Placering: anhöriga på höger sida
Antal platser: ca 250

 

Minneslund:

Askgravlund (med namnbricka):

 

 

Se bild till vänster

Bild saknas

Hemsida: Klicka här