Nävlinge kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus

Den ursprungliga kyrkan var en enkel lantkyrka av sten byggd på 1200-talet. I sitt nuvarande skick är kyrkan, frånsett takbeläggningen, oförändrad exteriört sen 1856. Byggnaden är uppförd av putsad och vitkalkad gråsten, sånär som på tornets trappgavlar av optsad tegel. Inne i kyrkan har kontinuerligt underhåll skett och orgeln har till exempel genomgått stor renoveringar 1952 och 1977.

Församlingshemmet: Bredvid kyrkan.
Själaringning: kl. 08.30
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 150
   
Hemsida: Klicka här