Ignaberga gamla kyrka

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

Denna kyrka härstammar från 1100-talet. Den ligger vackert belägen på en höjd och byggdes ut under 1700-talet åt vädersträcket väster.
När Ignaberga nya kyrka togs i bruk på 1880-talet blev den gamla kyrkan bara lämnad att förfalla. Men på 1920-talet restaurerades den av arkitekt Leon Nilsson i Ignaberga. Kyrkan togs i bruk igen 1928.
Kyrkan skapar lite medeltidsstämmning med de små ljusöppningarna mellan de ålderdomliga murarna.

Församlingshemmet: 50 m
Själaringning: kl. 12.00
Placering: anhöriga på vänster sida
Antal platser: ca 100
Minneslund: Finnes bredvid kyrkan, se bild
Hemsida: Klicka här