Hässleholms gravkapell

Tillbaka
Utomhus Inomhus Minneslund

I maj månad år 1905 avled Gustaf Ohlin, en bryggerifabrikör vid en ålder av endast 36 år.Hans mor, fru Tilda Ohlin, eller Truen Truls-dotter som det står på gravvården nära entrén, donerade 5 000 kronor året efter sonens dödsfall till uppförandet av ett gravkapell till sonens minne. I april månad 1906 signerade domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin skissen till kapellbygget. I september inleddes bygget med byggmästare G Collin som entreprenör. Den 24 januari 1907 invigde kyrkoherden N Gillén gravkapellet och samtidigt en klockstapel av trä som byggts på höjden in mot Hässleholm. Klockan hängde i denna stapel mellan 1907 och 1914, då församlingens första lilla klocka flyttades till kyrkan.

Gravkapellet ligger på Hässleholms Östra kyrkogård mittemot Linnéskolan.

Församlingshuset: ca 1 km (Bredvid stadskyrkan)

Själaringning:

kl. 12.00 (i Hässleholms Stadskyrka)

Placering:

anhöriga på vänster sida

Antal platser:

ca 25

 

Minneslund:

Askgravplats:

 

Se bild till vänster

Bild saknas

 

Hemsida: Klicka här