Önnestads kyrka

Tillbaka
Utomhus

Denna kyrka byggdes troligen runt år 1200 i romansk stil men tornet kom till först drygt 100 år senare. Valvet, med dess målningar, skapades under 1400-talet och mellan år 1848 och 1854 renoverades kyrkan omfattande, både på insidan och utsidan. Nästa renovering kom mellan år 1907 och 1909 och då fick kyrkan sitt nuvarande utseendemed öst-västorientering. Även altaret fick en ny altartavla som är en kopia av Carl Blocks målning uppståndelsen. Dessutom till kom en nypredikstol och dopfunt. Krucifixet i kyrkan är daterat till slutet av1200-talet eller början av 1300-talet. Orgeln är från 1957 och är byggdav Olof Hammarberg från Göteborg. Arkitekten Torsten Leon-Nilsson från Ignaberga har ritat ritningarna till fasaden.

Församlingshemmet: 100 m
Själaringning: kl. 09.00
Placering: anhöriga på södra sidan
Antal platser: ca 300
Minneslund: Finns, bild saknas
Hemsida: Klicka här