Samboavtal

Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. Sambolagen behandlar endast bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk. Övriga tillgångar som t.ex. bil, båt, fritidshus och bankmedel berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid separation eller dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder.

Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn.

Sambor kan upprätta ett avtal, så kallat samboavtal, med vilket man kan inskränka eller helt avtala bort sambolagen. Ett sådant samboavtal registreras inte hos någon myndighet.