Covid-19

Från den 1 december gäller följande restriktrioner för ceremonier inomhus med anvisade platser då deltagarantalet är över 100 personer:

  • 1 meters avstånd åt samtliga håll mellan människor och/eller sällskap om maximalt 8 personer när det är fler än 100 personer närvarande.

Det är således inget krav på vaccinationsbevis/covidpass vid begravningar inomhus utan det är avståndsregeln ovan som gäller. 
Anordnaren, oftast begravningsbyrån, har skyldighet att tillse att reglerna följs. Lokalupplåtaren har sin skyldighet gällande lokalen. 
Lokala avvikelser kommer att finnas när det gäller lokalens utrymmen och storlek.

Här är information från Svenska kyrkan om begravningar i coronatider >>

Minnesstund

Minnesstunder är privata sammankomster och omfattas inte av dessa restriktioner men lokala avvikelser kan förekomma. För minnesstunder på restaurang gäller restaurangens regler.