FÖRSÄKRING

Försäkringsinventering

Stora försäkringsbelopp fryser inne varje år i samband med dödsfall. De efterlevande känner helt enkelt inte till att den avlidne tecknat försäkringar som de omfattas av. Det handlar om pengar, ofta stora summor, som de efterlevande har rätt till.

Utbetalningar från försäkringsbolag fungerar sällan per automatik vid dödsfall. Om ingen frågar efter pengarna är risken stor att de stannar kvar i försäkringsbolaget.

Vet man inte själv om vilka försäkringar man omfattas av vet sannolikt inte ens anhöriga det heller. Därför ska man regelbundet gå igenom sina försäkringar, både för sin egen och framförallt för sina efterlevandes skull. Notera gärna i Livsarkivet vilka försäkringar som finns.

För att vara säker på att du som efterlevande inte missar något som rätteligen är ditt, så kan vi på Anderssons Begravningsbyrå åta oss att göra en grundlig försäkringsinventering.