AUKTORISATION

Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet i en svår stund. Det finns cirka 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.

Auktorisationen i korthet:

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått
 Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning.

  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns 
arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga 
och den döde.

  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse
 på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.

  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar
 tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring.
 Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid
 bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är 
automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.

  • En auktoriserad begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamations
nämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar
 uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella 
tvister med den auktoriserade byrån.

  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig
 minnespärm med blomsterförteckning m.m.

Läs mer om auktorisationen